Sara Masnikosabijenale mladih 2021.

Sara Masnikosa u svom radu koristi prostorne objekte koji u sadr?aju teme prikazuju razli?ite vidove dru?tvenog anga?ovanja. Ovi prostori, mapirani kroz dimenziju kutije, predstavljaju pozornicu odre?ene ?ovekove funkcije. Ro?ena 31. jula 1995. godine u Subotici. Zavr?ila Gimnaziju u Para?inu 2014. godine i iste upisala Akademiju umetnosti u Novom Sadu, smer slikarstvo. Osnovne studije zavr?ava 2020. u klasi profesora Gorana Despotovskog, sa prose?nom ocenom 9,96. Trenutno student master akademskih studija slikarstva tako?e na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Redovno izla?e od 2015. godine. Do sada je izlagala na sedam samostalnih izlo?bi i brojnim kolektivnim. Tako?e je u?esnica mnogobrojnih projekata, radionica i likovnih kolonija. Dobitnica je Dositejeve stipendije 2019/20, godi?nje nagrade Departmana likovnih umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu za najuspe?niji umetni?ki rad iz umetni?ke discipline SLIKANJE (2020.) i n?gr?de F?nd?ci?? Mali princ z? vrhunsk? r?zult?t? u ?bl?sti um?tn?sti (2021.).

Rad se osvr?e na jedan bitan i nezanemarljiv ose?aj ? preplavljenost stvarno??u. Ne radi se o izlasku iz zone komfora, ve? o momentu koji nas vra?a u nju. Kao momenat kada tonemo u san, ose?aj bezbri?nosti sa tonom lirskog karaktera. Svi ga imamo i svi ga ?elimo, u iscrpljenoj racionalnosti on je vrhunac na?eg ostvarenja. Duboko u tom ose?aju, duboko u sopstvenoj zoni komfora, nalaze se figure u svojim malim staklenim kutijicama. Stisnute su u ekstremno malom, ali njihovom bezbednom prostoru. ?itavu kompoziciju predstavlja veliki akvarijum napunjen vodom. U akvarijumu se nalaze staklene kutijice koje se blago nji?u, koriste?i energiju motora; u svakoj kutiji po jedna figura. Sve je transparentno, imamo uvid u njihovu kolektivnu usnulost. Sve ove individue mirno su prepu?tene i za njih se ni?ta ne menja. Njihova kutija je sigurna zona, sa dovoljno zraka. One su mirni svedoci ovog stanja i jedini za koje se ono nikada ne?e promeniti. Po?to ono predstavlja odsustvo racionalnog, svaka individua ?e te?iti izlasku iz ove situacije i na?inu da se vrati do svog racionalnog.

Mogu re?i da je moj rad pro?et odnosima i funkcijama u relaciji ?ovek ? objekat ? gomila ? pakovanje. Njihov sadr?aj odnosi se na razli?ite vidove dru?tvenog anga?ovanja, a sam prostor rada obuhva?en je ?esto dimenzijom kutije.

autori 2021

Pavle Golijan

autori 2021

Ognjen Rodi?

autori 2021

Samit Nesvrstanih

autori 2021

Bojana Brankovi?

autori 2021

Jelena Mili?evi?

autori 2021

Lubica Mildeova