autori 2021

Kristina Palanjuk

Kristina Palanjuk bijenale mladih 2021. Kristina Palanjuk je vizuelna umetnica, ro?ena 1994. godine u Rumi. Zavr?ila je osnovne i master studije slikarstva na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, pod mentorstvom…

Sonja Jo