Romana Peharbijenale mladih 2021.

Romana Pehar (1992, Kotor, Crna Gora) zavr?ila je osnovne i specijalisti?ke studije slikarstva na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. Trenutno je magistrantkinja slikarstva na Akademiji za likovnu umjetnost i dizajn u Ljubljani. U toku osnovnih studija dva semestra je provela na razmjeni na Humbolt dr?avnom univerzitetu, Kalifornija, SAD, a u toku magistarskih jedan semestar na Akademiji za umjetnost, arhitekturu i dizajn u Pragu, ?e?ka. Imala je ?etiri samostalne i vi?e grupnih izlo?bi (Crna Gora, Slovenija, Srbija, Austrija, Portugalija, ?e?ka, Sjeverna Makedonija).

Polaze?i od pitanja ?ta vidim kada posmatram odre?eni prostor, analiziram prvenstveno vizuelne, ali i teoretske aspekte mogu?nosti preobra?aja prostora.