Duo Anja ?tarkbijenale mladih 2021.

Duo Anja ?tark ?ine Milica Miti? (16.07.1986.) i Aleksandra Tomovi? (02.01.1988). Ranije su sara?ivale u bendu Sofie from Seattle, a kao Anja ?tark su aktivne od 2019. i do sada su objavile pesme Zlato, Mesta, Dje?aci sa srcem slijepog mi?a, Blokovi, Dobro.

Hibrid (Dino Aganovi?, 23.09.1991) je producent elektronske muzike koji dolazi iz Sarajeva. Prepoznat ve? na regionalnoj sceni kao umetnik koji eksperimenti?e i me?a razli?ite muzi?ke ?anrove i uticaje, ovom pesmom nastavlja svoju produktivnu godinu, nakon ?to je objavio par singlova i album Na Pola Puta kao deo svog projekta Hibrid, etc.

autori 2021

Bojana Brankovi?

autori 2021

Zulfikar Fiandra

autori 2021

Pavle ?ur?i?

autori 2021

Cl ent Bedel?

autori 2021

Ognjen Rodi?

autori 2021

Milena Petronijevi?

autori 2021

Vojislav Pavlovi?

autori 2021

Romana Pehar

autori 2021

Kristina Palanjuk