Pavle ?ur?i? bijenale mladih 2021.

Pavle ?ur?i? ro?en 6.3.1998. godine u Beogradu. 2013. Upisuje ?kolu za dizajn, smer tehni?ar dizajna grafike. Tokom ?kolovanja u?estvuje na nekoliko grupnih izlo?bi. 2017. dobija nagradu za najbolji maturski rad na odseku. Iste godine upisije Fakultet likovnih umetnosti na smeru slikarsrvo. Dobitnik nekoliko konkursa 2018. dobija drugu nagradu za plakat na temu cirkularna ekonomija. 2019. Osvaja prvo mesto za plakat na temu o?uvanje prirode i gubitak biodiverziteta.

autori 2021

Lubica Mildeova

autori 2021

Duo Anja ?tark

autori 2021

Samit Nesvrstanih

autori 2021

Kristina Palanjuk

autori 2021

Katarina Ilija?evi?

autori 2021

Romana Pehar

autori 2021

Jelena Mili?evi?

autori 2021

Sanja ?opi?