DONACIJE

DONIRAJ

Svi koji ?ele da podr?e razvoj projekta Bijenale mladih i izvr?e donacije za podr?ku produkcijama novih radova mladih umetnika, uplate mogu izvr?iti prema slede?im instrukcijama:

Paypal podr?ka Bijenalu: