Pavle Golijanbijenale mladih 2021.

Pavle Golijanin ro?en je 1995. u Sarajevu. Master studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu zavr?io je 2020.godine u klasi profesora Aleksandra Boti?a. Trenutno je student doktorskih studija likovnih umetnosti na istoj akademiji.

autori 2021

Pavle Golijan

autori 2021

Bojana Brankovi?

autori 2021

Ivana Mirchevska + Elena Chemerska

autori 2021

Romana Pehar

autori 2021

Cl ent Bedel?

autori 2021

Kristina Palanjuk