Back to top

Javne pripreme 2022.

Javne pripreme 2022 koncipirane su kao celogodišnji rad Organizacionog tima Bijenala na osmišljavanju, razvoju i produkciji Bijenala mladih 2023. Tokom ovog procesa mladi imaju mentorsku podršku istaknutih stručnjaka u polju likovne umetnosti i koordinatora imenovnog ispred ULUS-a.

Radionice se realizuju kao razgovori, čitalačke grupe i diskusije, tokom kojih se početne ideje i koncepti umetnika što potpunije razvijaju uz pomoć mentora. Program je sastavljen iz serije zajedničkih razgovora kroz koje se pokušava odgovoriti na postavljena pitanja mladih, te pokrenuti mlade na promišljanje društvenih tema. Na ovaj način, začeta problematika, inicirana od strane mladih, dobija dodatnu strukturalnu dogradnju i širu kontekstualizaciju. Platforma je koncipirana kao prostor za eksperiment, dijalog, razmenu mišljenja, u cilju što bolje pripreme za izvođenje finalnih radova (nove produkcije mladih umetnika) i njihovog predstavljanja (same izložbe) – Bijenala mladih 2023.

Mentori Javnih priprema i edukativnog programa Raspričavanje II u toku 2022. i 2023. su: Jelena Vesić (nezavisna kustoskinja), Jovana Trifuljesko (nezavisna kustoskinja), Noa Trajster (Začin/ULUS), Maja Ćirić (nezavisna kustoskinja), Stevan Vuković (teoretičer umetnosti i kustos, SKC), Ivana Momčilović (PhD in One Night/Migrative Art), Katarina Živanović (SANU), Milan Đorđević (umetnik i producent, Desk Kreativna EU/ULUS), Nina Mihaljinac (menadžment u kulturi, FDU), Vladan Jeremić (umetnik i producent, Fondacija Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe/ULUS), Milica Ivić (Matrijaršija), Sanjin Ćorović (umetnik i producent, Production Pool), Frederik Andrersson, Dex Grodner, Liv Wynter (QYAC Art Collective (UK))

U sklopu Javnih priprema grupa mladih umetnika i drugih protagonista u polju kulture izradila je i model multifunkcionalnog prostora za rad mladih umetnika (kolektivnog ateljea) kojim bi se dugoročnije rešio problem loših uslova rada mladih umetnika i realizacije novih produkcija u sklopu Bijenala.

Takođe, tokom ove faze projekta Organizacioni tim Bijenala mladih intezivno je radio na kreiranju mreže saradnji sa nizom institucija i organizacija iz zemlje, regiona i Evropske unije, zadržavajući fokus na organizacije koje vode mladi, ili organizacije koje imaju bogato iskustvo u radu sa mladim umetnicima.