Back to top

javne pripreme 2020-2021

. Javne pripreme 2020 - 2021

Gotovo celogodišnji pripremni rad na projektu Bijenala mladih 2021 (april 2020 – mart 2021) se uglavnom bazirao na lokalnim kapacitetima i temama tj. radu sa mladim umetnicima u okviru inicijative ULUS Mladih koju je pokrenuo ULUS, radu sa novim članovima ULUS-a kojih je u toku prethodne godine rekordan broj prijavljenih za članstvo (100), te na osnaživanju unutrašnjih resursa mišljenja i proizvodnje umetnosti (govorni programi ULUS-a u toku 2020.). Inicijativa ULUS Mladih je nastala 2020. godine kao posebna programska jedinica Udruženja likovnih umetnika Srbije za saradnju s mladim umetnicima i mesto inkubacije novih članova Udruženja. Aktivnosti inicijative služe promociji mladih umetnika i njihovom osposobljavanju u pogledu samostalne organizacije umetničkog programa. 

Tokom jula i avgusta 2020. godine organizovane su Javne pripreme i projekta Bijenale mladih u prostoru Umetničkog paviljona “Cvijeta Zuzorić” i putem onlajn kanala komunikacije. U pripremama je učestvovalo 100 mladih umetnika koji su imali priliku da se uključe u rad najstarijeg profesionalnog udruženja umetnika u regionu, kreirajući u sklopu istog sopstveno polje delovanja koje je u potpunosti samoorganizovano – organizacionu strukturu i misiju Bijenala mladih. Održane su radionice i predavanja istaknutih stručnjaka u polju savremene umetnosti (vidljivi i široj javnosti putem emitovanja na YouTube kanalu Udruženja), kao i istraživanja kulturne scene i institucionalne infrastrukture, što je imalo za cilj osnaživanje grupe mladih umetnika da ove godine pokrenu sopstvenu manifestaciju – međunarodni projekat pod okriljem ULUS-a. Projekat je volonterski podržao veliki broj kustosa, kritičara, organizatora kulturnih događaja i umetnika poput Stevana Vukovića, Ksenije Đurović, Jelene Vesić, Nade Grozdanić, Branislava Dimitrijevića, Irene Ristić, Maje Ćirić, Mirjane Bobe Stojadinović, Maje Lalić, Marijane Cvetković, Dejana Vasića, Divne Vuksanović, Isidore Ilić, Aleksandrije Ajduković i Danila Prnjata. 

Budući da rad u timovima koji su horizontalno organizovani zahteva stalno preispitivanje postignutih rezultata i daljeg usmerenja, tokom januara i februara 2021. godine organizovan je dodatni program javnih priprema – Javne pripreme II, s namerom rada na reorganizaciji snaga i integraciji novih članova i članica tima. Program nastavka javnih priprema organizovan je u sedam sesija koje su organizovali grupa mladih koja je do tada radila na pripremi Bijenala, uz podršku mentora i mentorki koji su aktivni u polju promišljanja horizontalnog organizovanja, savremenih kustoskih praksi produkcije u polju umetnosti i arhitekture izlaganja: dr Stevana Vukovića, prof.dr Irene Ristić, dr Maje Lalić, dr Maje Ćirić, dr Marijane Cvetković, prof.dr Pavla Stamenkovića i doc.dr Petra Cigića.

U obe faze javnih priprema vršena je intezivna komunikacija sa evropskim (Sala D’Art Jove, Barselona, Španija), regionalnim (Institut za savremenu umjetnost Crne Gore, Podgorica, Crna Gora, Fakultet za stvari koje se ne mogu naučiti, Skoplje, Severna Makedonija) i lokalnim (Dom kulture Studentski grad i Arhitektonski fakultet u Beogradu) saradnicima u projektu. Iako projekat ima saradnika iz Evropske unije, Bijenale mladih je u biti lokalni projekat, iniciran da kroz dvogodišnji proces edukacije, razmene i produkcije umetničkih radova uspostavi horizontalnu platformu za udruživanje rada mladih u polju likovnih umetnosti Balkana. Fokus projekta je na neafirmisanim umetnicima, kustosima, arhitektama i menadžerima u kulturi koji će zajedno kreirati sopstveno polje delovanja, što uključuje ne samo produkciju i izvođenje umetničkih radova, već i izgradnju diskursa i distribuciju znanja. Ova grupa mladih ujedno spada i u društveno veoma ranjivu grupu, posebno sa ekonomske pozicije gledano, s obzirom na nepostojanje adekvatne strukture kojom se premošćuje jaz između završetka akademskih studija i upliva u profesionalne tokove bavljenja likovnom umetnošću na lokalnom i međunarodnom planu. 

Ideja je da Bijenale mladih bude predvodnica procesa međunarodnog umrežavanja domaćih mladih aktera u polju umetnosti, kao i same organizacije, da se kroz Bijenale mladih institucija umetnosti osnaži u izlagačkom, organizacionom, promotivnom i interpretativnom smislu, a ne da bude zavisna od delovanja kustosa i kritičara, bilo inostranih, bilo domaćih i raspoloživih tema i konteksta izlaganja.

predavanja

. Predavanja