Vojislav Pavlovićbijenale mladih 2021.

Rođen u Beogradu 1986. godine, je graffiti i street art umetnik, poznat i van galerijskih prostora, kako u Beogradu tako i u mnogim evropskim metropolama, zahvaljujući svom umetničkom angažovanju u okviru različitih javnih vizuelnih intervencija koje doprinose subverzivnim elementima razvoja grada. Završio je Arhitektonsku školu, nakon koje upisuje studije Ekologije, ali ga sklonost ka slikanju odvodi u pravcu umetnosti kojoj će se u potpunosti posvetiti.
Smotrom njegovih ostvarenja ukazuje na širok dijapazon oblasti interesovanja Pavlovićevih umetničkih aktivnosti, koji se u pikabijskom, nomadističkom maniru kreću od projekata u duhu street art prakse, crteža, video radova, intervencija u slobodnom prostoru do vizuelno-poetskih istraživanja. Celokupan rad umetnika je usmeren ka eksperimentu u marginalnim sferama medija. On se bavi međuprostorom iu tom međuprostoru pokušava da deluje. Posmatrajući umetnost kao otvoreno polje mogućnosti, svoje delovanje u njenim okvirima podređuje jedinoj i osnovnoj intenciji – proizvođenju društvenih efekata. Za njega je umetničko delo sredstvo inteligentnog poigravanja, kako sa samim sobom, tako, podjednako, sa samom umetnošću, njenim institucijama, art-sistemom, kao i društvom i njegovom (ne)sposobnošću da se izbori i unese nemire u očekivane društveno-umetničke kontekste.

autori 2021

Bojana Branković

autori 2021

Samit Nesvrstanih

autori 2021

Ognjen Rodić

autori 2021

Zulfikar Fiandra

autori 2021

Sonja Jo 

autori 2021

Katarina Ilijašević

autori 2021

Ivana Mirchevska + Elena Chemerska

autori 2021

Pavle Golijan

autori 2021

Pavle Ćurčić

autori 2021

Sanja Ćopić

autori 2021

Lubica Mildeova

autori 2021

Clément Bedel​

autori 2021

Kristina Palanjuk

autori 2021

Sara Masnikosa

autori 2021

Jelena Milićević

autori 2021

Romana Pehar

autori 2021

Duo Anja Štark

autori 2021

Vojislav Pavlović

autori 2021

Milena Petronijević