Pavle Golijanbijenale mladih 2021.

Pavle Golijanin rođen je 1995. u Sarajevu. Master studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu završio je 2020.godine u klasi profesora Aleksandra Botića. Trenutno je student doktorskih studija likovnih umetnosti na istoj akademiji.

autori 2021

Milena Petronijević

autori 2021

Kristina Palanjuk

autori 2021

Ognjen Rodić

autori 2021

Zulfikar Fiandra

autori 2021

Clément Bedel​

autori 2021

Pavle Golijan

autori 2021

Sonja Jo 

autori 2021

Sara Masnikosa

autori 2021

Pavle Ćurčić

autori 2021

Ivana Mirchevska + Elena Chemerska

autori 2021

Romana Pehar

autori 2021

Bojana Branković

autori 2021

Lubica Mildeova

autori 2021

Jelena Milićević

autori 2021

Duo Anja Štark

autori 2021

Samit Nesvrstanih

autori 2021

Sanja Ćopić

autori 2021

Katarina Ilijašević

autori 2021

Vojislav Pavlović