Romana Peharbijenale mladih 2021.

Romana Pehar (1992, Kotor, Crna Gora) završila je osnovne i specijalističke studije slikarstva na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. Trenutno je magistrantkinja slikarstva na Akademiji za likovnu umjetnost i dizajn u Ljubljani. U toku osnovnih studija dva semestra je provela na razmjeni na Humbolt državnom univerzitetu, Kalifornija, SAD, a u toku magistarskih jedan semestar na Akademiji za umjetnost, arhitekturu i dizajn u Pragu, Češka. Imala je četiri samostalne i više grupnih izložbi (Crna Gora, Slovenija, Srbija, Austrija, Portugalija, Češka, Sjeverna Makedonija).

Polazeći od pitanja šta vidim kada posmatram određeni prostor, analiziram prvenstveno vizuelne, ali i teoretske aspekte mogućnosti preobražaja prostora.  Koncept stvaranja prostora ni iz čega mi je posebno zanimljiv u domenu digitalnog, zato što i mi sami kada stvaramo mentalnu sliku prostora, dopunjavamo je informacijama pohranjenim negdje u podsvijesti, kao što softver može iz ograničenog skupa informacija da stvori novi sadržaj. Tu, naravno, moramo razlučiti pojam prostora kao fizičke lokacije, i subjektivnog iskustva prostora (mentalnog, virtuelnog, imaginarnog, odsanjanog, itd). U mojim radovima se prepliću oba, sa posebnim naglaskom na vizuelni aspekt prostora koji generiše sama slika ili video rad.

autori 2021

Pavle Golijan

autori 2021

Bojana Branković

autori 2021

Ognjen Rodić

autori 2021

Pavle Ćurčić

autori 2021

Ivana Mirchevska + Elena Chemerska

autori 2021

Zulfikar Fiandra

autori 2021

Sanja Ćopić

autori 2021

Jelena Milićević

autori 2021

Duo Anja Štark

autori 2021

Romana Pehar

autori 2021

Clément Bedel​

autori 2021

Milena Petronijević

autori 2021

Lubica Mildeova

autori 2021

Katarina Ilijašević

autori 2021

Sonja Jo 

autori 2021

Sara Masnikosa

autori 2021

Vojislav Pavlović

autori 2021

Kristina Palanjuk

autori 2021

Samit Nesvrstanih