Back to top

. Ulus

Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS) je najveće i regionalno najstarije nacionalno reprezentativno udruženje u kulturi koje je, kao Udruženje likovnih umetnika (ULU), osnovano davne 1919. godine. Broji preko 2.500 članova, od kojih je oko 550 u statusu samostalnih umetnika.

Prvobitni razlozi za udruživanje umetnika bili su okrenuti rešavanju strukovnih pitanja i pitanja statusa umetnika u društvu. To je bitno razlikovalo ULU od drugih umetničkih udruženja iz tog perioda, kao što su to na primer LADA iz 1904. ili Udruženje srpskih umetnika za plastičnu umetnost i muziku iz 1898, koja su likovne stvaraoce okupljala prema umetničkim afinitetima. Kao strukovno udruženje umetnika koji deluju na teritoriji Republike Srbije, ULUS je osnovan posle Drugog svetskog rata, 1945. godine. Od tada, pa sve do danas, svoju misiju ostvaruje u zaštiti radnih i profesionalnih prava i interesa likovnih umetnika, obezbeđivanju njihovog boljeg društvenog položaja i, shodno tome, osiguravanju boljeg položaja umetnosti u društvu, podizanjem standarda kvaliteta umetničke produkcije i organizovanjem reprezentativnog umetničkog programa. U cilju ostvarenja svojih osnovnih ciljeva ULUS je angažovan na uspostavljanju saradnje sa drugim srodnim udruženjima i organizacijama, institutima i partnerima u zemlji i inostranstvu, kao i sa privrednim subjektima, fondovima i lokalnim institucijama. Kao reprezentativnom udruženju u kulturi, ULUS-u su povereni poslovi vođenja evidencije o samostalnim umetnicima od strane Ministarstva kulture Republike Srbije.

Redovne programske aktivnosti ULUS-a se realizuju u dva izložbena prostora u centru Beograda – Galeriji ULUS i Umetničkom paviljonu “Cvijeta Zuzorić”, a finansiraju se putem članarina, kotizacija i kroz godišnje, republičke i gradske konkurse za finansiranje programa u kulturi. U okviru ovih izlagačkih prostora, ULUS na godišnjem nivou organizuje preko 20 samostalnih izložbi savremene vizuelne produkcije i preko 15 kolektivnih izložbi, među kojima su najznačajnije tradicionalne izložbe – Prolećna i Jesenja, te izložbe Novih članova ULUS-a, Trijenale proširenih medija, Trijenale grafike, i druge. Unazad nekoliko godina, ULUS je počeo sa kustoskim praksama umetnika, koji na samoorganizovan način proizvode umetničke programe u organizaciji matičnih sekcija: slikarska, vajarska, grafička, sekcija proširenih medija i grupa samostalnih umetnika. Pored svojih programa, ULUS je često domaćin i gostujućim programima koje organizuju druge kulturne ustanove (Oktobarski salon, Noć muzeja, privatne umetničke kolekcije i drugo). Oslanjajući se na najbolja iskustva iz svoje tradicije, ULUS nastoji da održi kvalitet umetničkog programa i razvije savremenu programsku politiku, stvarajući nove umetničke inicijative. Na godišnjem nivou, u ULUS-ovim izlagačkim programima učestvuje preko hiljadu umetnika, a kroz vrata galerijskih prostora Udruženja prođe na desetine hiljada posetilaca.