Milena Petronijevićbijenale mladih 2021.

Milena Petronijević, rođena 26. avgusta 1999. godine. Odrasla u Leposaviću gde je završila srednju školu "Nikola Tesla" u Leposaviću, smer ekonomski tehničrar. 2018. godine upisuje Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, smer grafički dizajn, na odseku Grafika knjige. Učestvovala je na godišnjoj izložbi “FILUM”-a. Pored grafičkog dizajna interesuje je i fotografija, grafika, likovna umetnost, film. Veoma motivisani timski igrač i na sve izazove odgovara svojom kreativnošću.

autori 2021

Pavle Ćurčić

autori 2021

Sara Masnikosa

autori 2021

Sanja Ćopić

autori 2021

Bojana Branković

autori 2021

Pavle Golijan

autori 2021

Sonja Jo 

autori 2021

Lubica Mildeova

autori 2021

Samit Nesvrstanih

autori 2021

Ivana Mirchevska + Elena Chemerska

autori 2021

Katarina Ilijašević

autori 2021

Clément Bedel​

autori 2021

Romana Pehar

autori 2021

Kristina Palanjuk

autori 2021

Vojislav Pavlović

autori 2021

Milena Petronijević

autori 2021

Zulfikar Fiandra

autori 2021

Ognjen Rodić

autori 2021

Jelena Milićević

autori 2021

Duo Anja Štark