Pavle Ćurčić bijenale mladih 2021.

Pavle Ćurčić rođen 6.3.1998. godine u Beogradu. 2013. Upisuje Školu za dizajn, smer tehničar dizajna grafike. Tokom školovanja učestvuje na nekoliko grupnih izložbi. 2017. dobija nagradu za najbolji maturski rad na odseku. Iste godine upisije Fakultet likovnih umetnosti na smeru slikarsrvo. Dobitnik nekoliko konkursa 2018. dobija drugu nagradu za plakat na temu cirkularna ekonomija. 2019. Osvaja prvo mesto za plakat na temu očuvanje prirode i gubitak biodiverziteta.

autori 2021

Katarina Ilijašević

autori 2021

Kristina Palanjuk

autori 2021

Duo Anja Štark

autori 2021

Bojana Branković

autori 2021

Ivana Mirchevska + Elena Chemerska

autori 2021

Milena Petronijević

autori 2021

Zulfikar Fiandra

autori 2021

Jelena Milićević

autori 2021

Samit Nesvrstanih

autori 2021

Vojislav Pavlović

autori 2021

Clément Bedel​

autori 2021

Sanja Ćopić

autori 2021

Lubica Mildeova

autori 2021

Sonja Jo 

autori 2021

Pavle Ćurčić

autori 2021

Sara Masnikosa

autori 2021

Romana Pehar

autori 2021

Pavle Golijan

autori 2021

Ognjen Rodić