ORGANIZACIJA

Organizacija Bijenala mladih

Organizacioni tim Bijenala

Organizacioni tim Bijenala mladih čine mladi ljudi do 35 godina koji deluju u polju kulture i umetnosti, mladi umetnici, ali i studentkinje i studenti likovnih i primenjenih umetnosti, menadžmenta u kulturi, arhitekture, teorije i istorije umetnosti. Osnovna namera ove grupe mladih je zajednički rad na stvaranju horizontalnog i pravičnog okvira za podsticaj stvaralaštva mladih i međusobne razmene. Organizacioni tim tesno sarađuje koordinatorima projekta, odnosno sa Umetničkim savetom Udruženja likovnih umentika Srbije (ULUS).
Na osnovu upućenog javnog poziva za kustosku poziciju Umetnički savet ULUS-a selektuje kustoski tim na godišnjem nivou koji je zadužen za konceptualnu artikulaciju svih segmenata projekta, u saradnji sa Organizacionim timom Bijenala.

U rad Organizacionog tima uključeni su sledeći umetnici, istoričari umetnosti, odnosno mladi iz sveta umetnosti i kulture: Marija Nikolić, Dunja Karanović, Milan Đorđević, Jelica Pejdić, Jelisaveta Rapaić, Nevena Ostojić, Ana Trifunović, Dušan Radovanović, Magda Radojlović, Natalija Živadinović, Tijana Toševski, Marija Stanković, Bojana Jovanović, Jovan Turčinović, Ognjen Vuković, Katarina Živković, Strahinja Gužvić, Teodora Jeremić, Senka Latinović, Jovana Trifuljesko, Dunja Petković, Nikola Minić, Ana Najkić, Slobodan Sailović, Anja Jocić…

Poziv za uključivanje u rad na pripremi Bijenala je trajno otvoren. Više informacija o projektu Bijenale mladih i načinu rada Organizacionog tima je dostupno u dokumentu Organizaciona struktura Bijenala mladih i u Pravilniku Bijenala mladih.