Back to top

. O Bijenalu

Bijenale mladih je nova manifestacija pod okriljem Udruženja likovnih umetnika Srbije u okviru koje se organizuje međunarodna izložba savremene umetnosti mladih, radionice produkcije radova sa timom kustosa iz Srbije i regiona, kao i višenedeljni diskurzivni program. Inicijativa za ponovno pokretanje Bijenala, kao kulturnog okvira u kojem su vizuelni umetnici udruživali svoj rad, oslanja se na baštinu Fonda mladih (1972-1990) koja je poverena ULUS-u na čuvanje, a proistekla iz Fonda mladih „Moše Pijade“. Takođe, širi okvir ovog poduhvata je tradicija organizovanja Bijenala mladih na našim prostorima, izložbe koja se pune tri decenije održavala u Rijeci (1960-1991), a potom u Vršcu (1994-2004).

U programskom smislu, Bijenale mladih je zamišljeno kao mesto koje odgovara na zajedničke potrebe svih koji učestvuju u njegovom stvaranju, što uključuje ne samo produkciju i izvođenje umetničkih radova, već i izgradnju diskursa i distribuciju znanja. U organizacionom smislu, Bijenale je zamišljeno kao platforma za horizontalnu saradnju i razmenu novih i afirmisanih aktera u polju umetnosti, otvorena za nove učesnike i partnerstva, predviđajući mogućnost kontinuiranog ili povremenog angažovanja.

Na inicijativu Udruženja likovnih umetnika Srbije, osnovana je grupa učesnika Javnih priprema Bijenala koju čine je mladi ljudi do 35 godina koji deluju u polju kulture i umetnosti, kako mladi umetnici, tako i studentkinje i studenti likovnih i primenjenih umetnosti, menadžmenta u kulturi, arhitekture, teorije i istorije umetnosti. Poziv za uključivanje u rad na pripremi Bijenala je trajno otvoren. Više informacija o projektu Bijenale mladih je dostupno u dokumentu o Organizacionoj strukturi Bijenala mladih.