bijenale2021

BIJENALE MLADIH 2021: JAVNI POZIV ZA KUSTOSKU POZICIJU

Udru?enje likovnih umetnika Srbije upu?uje javni poziv za kustosku poziciju prvog Bijenala mladih u Beogradu koje ?e biti odr?ano u avgustu 2021. godine. Bijenale mladih je nova inicijativa pod okriljem…

h

Stvaranje Prostora za Delovanje Novih Umetnika

Tokom letnje pauze u galerijskim prostorima Udru?enja likovnih umetnika Srbije otpo?ele su javne pripreme za organizaciju Bijenala mladih koje je planirano da bude odr?ano 2021. godine. Inicijativa za ponovno pokretanje…

s

Trajno otvoreni poziv mladima da se ukljuce u rad organizacionog tima bijenala mladih

Trajno otvoreni poziv mladima da se uklju?e u rad organizacionog tima Bijenala mladih Grupa u?esnika javnih priprema Bijenala mladih poziva svoje koleginice i kolege, mlade ljude koji se bave umetno??u,…

d

Bijenale Mladih-Javne Pripreme

U galerijskim prostorima Udru?enja likovnih umetnika Srbije, od 22. jula do 23. avgusta 2020. godine odr?ava se Bijenale mladih ? Javne pripreme. U navedenom periodu u Umetni?kom paviljonu ?Cvijeta Zuzori??…

g

Revidiran poziv mladim umetnicima i umetnicama za Bijenale mladih -Javne pripreme

Drage kolege, mladi/e umetnici/e, Obave?tavamo vas da smo zbog poo?travanja mera u vezi sa pandemijskom krizom kada su u pitanju javni skupovi prinu?eni da otka?emo planirani inicijalni sastanak- dru?enje povodom…

g

Poziv mladim umetnicima i umetnicama za Bijenale mladih -Javne pripreme

Drage kolege, mladi/e umetnici/e, Pozivamo vas da nam se u subotu, 11. jula 2020 na terasi Umetni?kog paviljona ?Cvijeta Zuzori?? sa po?etkom u 17h, pridru?ite na prvom sastanku ? dru?enju…