Drage kolege, mladi/e umetnici/e,

Obave?tavamo vas da smo zbog poo?travanja mera u vezi sa pandemijskom krizom kada su u pitanju javni skupovi prinu?eni da otka?emo planirani inicijalni sastanak- dru?enje povodom zapo?injanja rada na organizaciji BIJENALA MLADIH ? JAVNIH PRIPREMA koji je bio zakazan za subotu, 11. jula 2020 u 17h.

Doga?aj ?emo odr?ati putem Zoom aplikacije za oko nedelju dana, a sam termin ?emo naknadno dostaviti svim prijavljenima. Pozivamo sve mlade umetnike/ce do 35 godine starosti koji su zainteresovani da u?estvuju u ovom projektu, da se za inicijalni susret prijave putem e-maila na adresu: ulus.umetnickisavet@gmail.com (sa naznakom ?Prijava za Bijenale mladih ? Javne pripreme?) najkasnije do ?etvrtka, 16. jula 2020. Prijava je potrebno da sadr?i samo ime i prezime u?esnika/ce koji se prijavljuje za ovaj prvi informativni susret.

Cordially,

Umetni?ki savet ULUS-a i Inicijativa ULUS MLADI