16 August 2020

d

Bijenale Mladih-Javne Pripreme

U galerijskim prostorima Udru?enja likovnih umetnika Srbije, od 22. jula do 23. avgusta 2020. godine odr?ava se Bijenale mladih ? Javne pripreme. U navedenom periodu u Umetni?kom paviljonu ?Cvijeta Zuzori??…