Tokom letnje pauze u galerijskim prostorima Udru?enja likovnih umetnika Srbije otpo?ele su javne pripreme za organizaciju Bijenala mladih koje je planirano da bude odr?ano 2021. godine. Inicijativa za ponovno pokretanje Bijenala, kao kulturnog okvira u kojem su vizuelni umetnici udru?ivali svoj rad, oslanja se na kolekciju Fonda mladih (1972-1990) koja je poverena ULUS-u na ?uvanje, a proistekla je iz Fonda mladih ?Mo?e Pijade?. Tako?e, ?iri okvir ovog poduhvata je tradicija organizovanja Bijenala mladih na na?im prostorima, izlo?be koja se pune tri decenije odr?avala u Rijeci (1960-1991), a potom u Vr?cu (1994-2004).