16 July 2020

g

Revidiran poziv mladim umetnicima i umetnicama za Bijenale mladih -Javne pripreme

Drage kolege, mladi/e umetnici/e, Obave?tavamo vas da smo zbog poo?travanja mera u vezi sa pandemijskom krizom kada su u pitanju javni skupovi prinu?eni da otka?emo planirani inicijalni sastanak- dru?enje povodom…