1 September 2020

h

Stvaranje Prostora za Delovanje Novih Umetnika

Tokom letnje pauze u galerijskim prostorima Udru?enja likovnih umetnika Srbije otpo?ele su javne pripreme za organizaciju Bijenala mladih koje je planirano da bude odr?ano 2021. godine. Inicijativa za ponovno pokretanje…