23 November 2020

BIJENALE MLADIH 2021: JAVNI POZIV ZA KUSTOSKU POZICIJU

Udru?enje likovnih umetnika Srbije upu?uje javni poziv za kustosku poziciju prvog Bijenala mladih u Beogradu koje ?e biti odr?ano u avgustu 2021. godine. Bijenale mladih je nova inicijativa pod okriljem…