Drage kolege, mladi/e umetnici/e,

Pozivamo vas da nam se u subotu, 11. jula 2020 na terasi Umetni?kog paviljona ?Cvijeta Zuzori?? sa po?etkom u 17h, pridru?ite na prvom sastanku ? dru?enju povodom zapo?injanja rada na organizaciji BIJENALA MLADIH ? JAVNIH PRIPREMA.

BIJENALE MLADIH ? JAVNE PRIPREME su nulta ta?ka ULUS-ovog novog projekta BIJENALA MLADIH ?ije je prvo izdanje planirano za 2021. godinu. Re? je o manifestacji koja se, u jednoj meri, oslanja na ULUS-ovu tradiciju bavljenja mladim umetnicima koja je realizovana u perodu od 1972-92 ? FONDU MLADIH, ?iju arhivu ULUS i danas ba?tini.

Koncept ovogodi?njih JAVNIH PRIPREMA sastoji se u odabiru grupe mladih umetnika i umetnica koji ?e tokom prvih 20 dana avgusta ove godine (29.jul-20.avgust) pro?i kroz radionice za mlade umetnike i umetnice s ciljem izgradnje organizacionog tima budu?eg Bijenala. Mladi umetnici i umetnice ?e tokom ovog perioda imati priliku da sara?uju sa razli?itim ekspertima iz oblasti izlaga?kih politika, savremenih kustoskih i kriti?kih koncepcija, fandrejzinga, organizacije velikih kulturnih doga?aja, saradnje sa medijima, radnih prava umetnika i fer pla?enosti za umetni?ki rad, da saznaju vi?e o ?Fondu maldih? i istorijatu ULUS-a, ali i ovladaju znanjima iz drugih oblasti, kojima ?e sebe osna?iti za samostalnu organizaciju ULUS-ovog 1. BIJENALA MLADIH tokom slede?e godine.