KONKURSbijenale mladih 2023.

Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS) poziva mlade umetnike i umetnice uzrasta do 35 godina*, kao i umetničke kolektive i različite društvene grupe, da učestvuju u Bijenalu mladih 2023, koje će biti realizovano od 5. septembra do 6. oktobra 2023. godine na više lokacija u Beogradu.

Tema Bijenala mladih 2023. je sistemska nesigurnost u savremenom svetu i prepispitivanje naše uloge u njoj. Nedeljiva od sistema – nesigurnost prolazi kroz sve mene savremenog života i kreira opšte stanje nestalnosti i neizvesnosti. Izložba će, stoga, istraživati probleme koje nesigurnost proizvodi u našem društvenom sistemu i propitivati posledice tog stanja. Problem sistemske nesigurnosti može se sagledati iz različitih uglova – možemo govoriti o njoj kao nepromenjlivoj datosti ili pak promenljivom stanju koje ima svoj rok trajanja. Da li je naša uloga u ovoj pojavi pasivna ili aktivna? Šta sve može proizaći iz našeg delovanja unutar nje? Da li mi zavisimo od sistema ili sistem zavisi od nas? Ako je sistemska nesigurnost promenljiva, šta/ko donosi promene? Kroz ispitivanje ovog društvenog stanja ističe se pitanje zajedništva u društvu. Obzirom da nesigurnost deluje na individue nedeljive od sistema – istraživanje kolektivne svesti u ovakvom problemu može biti esencijalno.

Organizacioni tim Bijenala mladih koji broji oko 30 osoba, započeo je tokom 2022. godine istraživanje teme sistemske nesigurnosti kroz razgovore u zajednici koje su članovi i članice tima vršili sa različitim pripadnicima društva. Osluškivanje širih društvenih slojeva i grupa po pitanju nesigurnosti zabeleženo je u formi snimljenih audio razgovora (intervjua) koji su dostupni svima koji žele da se prijave na sledećem linku

Umetnici/e su pozvani da (1) preslušavaju ove razgovore i predlože radove koji će reflektovati iskustva koja steknu slušanjem istih, (2) urade sopstveni razgovor sa nekim pripadnikom društva za kojeg detektuju da je u najnesigurnijoj poziciji (upitnik i prijavni list je moguće preuzeti ovde ) i artikulišu nam svoju ideju za intervenciju inspirisani njegovim/njenim odgovorima ili (3) predlože gotove radove na temu nesigurnosti.

PROPOZICIJE KONKURSA:

Bez obzira da li imate rad za koji smatrate da odgovara na temu koju smo otvorili ili imate ideju koju ste artikulisali pošto ste odslušali neki od razgovora koje je Organizacioni tim radio u zajednici ili ste sami uradili, potrebno je da nam pošaljete:

  • Popunjen Prijavni formular 
  • Fotografiju/vizuelnu prezentaciju vašeg rada  (ukoliko postoji)

Konkursni materijal možete poslati na adresu: konkurs.bm@gmail.com sa naznakom: Ime i prezime_Prijava za učešće na Bijenalu mladih 2023.

Konkurs je otvoren do 1. marta 2023.

* U slučaju kolektiva i različitih društvenih grupa prihvatljivo je da se u njima nalaze i lica koja su starija od 35 godina.

KONKURS 03