Upoznajte Bijenale /// Dru?enje na terasi Umetni?kog paviljona "Cvijeta Zuzori?"Upoznajte Bijenale /// Dru?enje na terasi Umetni?kog paviljona "Cvijeta Zuzori?"bijenale mladih 2021.

234823513_353941063127814_1062112892113896412_n

Pozivamo sve da nam se pridru?e na terasi Umetni?kog paviljona "Cvijeta Zuzori?" u ?etvrtak - 12.8.2021. od 17 h kako bismo se dru?ili i ?askali o umetnosti i izlo?enim radovima u okviru ovogodi?nje manifestacije Bijenale mladih. Na ovom doga?aju ?ete imati priliku da se upoznate sa organizacionim timom manifestacije i umetnicima koji izla?u na ovogodi?njem Bijenalu mladih!!!