Tri?nja ? radionica /// Luna parkTri?nja ? radionica /// Luna parkbijenale mladih 2021.

trisnja

U Luna Parku na Kalemegdanu 5, 6 i 7. avgusta od 17h do 21h ?e biti odr?ana radionica - Projekat Ko?tica: ?ivot jedne Tri?nje (igra re?ima vi?nja+tre?nja).
 
U pitanju je interaktivna radionica cikularne ekonomije koja ima za cilj da edukuje i upozna ljude sa samim pojmom. Tako?e pru?i jedan odr?iv, kreativan, zdrav pogled na na?u budu?nost i nadamo se inspiri?e na sli?ne aktivnosti. Pored edukacije cilj je da predstavljenje model saradnje pojedinaca, dru?tva sa privatnim, u na?em slu?aju fabrikama i hladnja?ama, i javnim sektorom - gradskim zelenilom i na taj na?in prika?emo da je promena mogu?a samo ako se svi ujedinimo i radimo zajedno.
 
Kroz radionicu posetioci ?e imati priliku da naprave svoj terapeutski jastuk punjen ko?ticama tri?nje, koji kada se zagreje emituje toplotu i pored toga miri?e fenomenalno! Za svaki napravljen jastuk posetioci ?e po svom naho?enju mo?i da prilo?e donaciju kojom ?e potom biti kupljene sadnice tri?nje. Autorke ?e sve prikupljene donacije bez cenzure iskomunicirati sa javno??u, sa idejom da podignu javnu svest o pravu gra?ana na slobodu informisanja, bez cenzure i la?i. "Cherry on the top" projekta je akcija sa?enja drve?a tri?nje kao interpretacija i motiv aktivizma u Beogradu. Novi vid otpora i protest, koji treba da po?alju poruku dru?tvu: "Dosta pri?e, po?ni da sadi?!

Sve ?to vam treba je da donesete start 100% staru pamu?nu majcu i ?elja da ozelenite Beograd. O?EKUJEMO VAS!

Molimo sve posetioce da se pridr?avaju svih aktuelnih pandemijskih mera opreza i budu odgovorni prema sebi i drugima.

Organizational Team Youth Biennial 2021