?etnja kroz izlo?bene prostore na Kalemegdanu /// Skejt nadmetanje Samita Nesvrstanih?etnja kroz izlo?bene prostore na Kalemegdanu /// Skejt nadmetanje Samita Nesvrstanihbijenale mladih 2021.

VODJENJE 03

?uli smo da ?e vreme da nam bude lepo, pa smo odlu?ili da iza?emo za vikend! 

U subotu vas o?ekuju dva doga?aja na tvr?avi:

- Kustosko vo?enje kroz izlo?bene prostore na Kalemegdanu - startna pozicija - Planetarijum 

- Samit Nesvrstanih vam prire?uje skejt nadmetanje kod ?esme Mehmed-pa?e Sokolovi?a

Vidimo se sutra od 16h! 

Molimo sve posetioce da se pridr?avaju svih aktuelnih pandemijskih mera opreza i budu odgovorni prema sebi i drugima.

Organizational Team Youth Biennial 2021