Sonja Radakovi? /// Neuzvra?ena ljubav /// Performans u Sahat kulibijenale mladih 2021.

Pozivamo vas na performans  Sonje Radakovi? 3. septembra u 14 ?asova u Sahat kuli na Beogradskoj tvr?avi.

Oma? neostvarenim ljubavima. Performans o ljubavi koja postoji samo sa jedne strane. Tu?na pri?a o neuzvra?enoj ljubavi. Uzaludnost u ?ivotu i umetnosti. Umetnost koja se titravo odr?ava na sve?u. Nema struje. Ni?ta li?no.

* Molimo sve posetioce da se pridr?avaju svih aktuelnih pandemijskih mera opreza i budu odgovorni prema sebi i drugima.

Organizational Team Youth Biennial 2021

241261117_370315061490414_3912091956599005291_n