Light motive /// ?urka u Fusnotibijenale mladih 2021.

Polako zaokru?ujemo pri?u Bijenala mladih i ?eleli bismo to da proslavimo - u nedelju 29.08.2021. u 19h dodjite u KC Fusnota (Strahinji?a bana 12) da se igramo svetlom i re?ima.

Light motive* (original spelling - leitmotif ) Bijenala mladih jeste mladala?ka poletnost i stvarala?tvo a Footnote centar je upravo mesto koje nam omogu?ava da ih u punom sjaju i ispoljimo.

U nedelju bacamo re?i u dela i lightroom iz ps u prostor i transformi?emo ga - plesni podijum pretvaramo u light of the party jer smo tako u mogu?nosti! ?alu na stranu, kao ve?itim optimistima, muka nam je vi?e od tra?enja svetla na kraju tunela, ?murke predugo traju i mi se uvek zapljunemo poslednji.
Zato smo odlucili da svetlo stvorimo sami, mada isto kao kod svetloguzaca svitaca, ?to nas je vi?e, ja?e ce da svetli. Zato do?i da blje?timo dok ne oslepimo.

Ulaznica za doga?aj ?e biti bilo kakav odba?en / zaboravljen predmet: prazna limenka piva, tekstil, sijalica, kutija ?ibica, plasti?na fla?a ili bilo koji umetni?ki alat. Simboli?no stvaramo ni iz ?ega - ne?to. Tako da, ?to vi?e ni?eg imamo, to ?emo vi?e stvoriti.

* Molimo sve posetioce da se pridr?avaju svih aktuelnih pandemijskih mera opreza i budu odgovorni prema sebi i drugima.

Organizational Team Youth Biennial 2021

240609891_364547395400514_2997167848088460457_n