Nina Risti? /// Predstava: ?Pozitivno? zaklju?avanjebijenale mladih 2021.

?Pozitivno? zaklju?avanje deo je Bijenala mladih 2021 koji se odr?ava u sklopu ULUS -a. Predstava c?e se odr?ati na otvorenom, a radnja predstave se odvija u vreme izolacije. To je originalno delo u saradnji sa gluma?kom ekipom. Predstava c?e se osvrnuti na pri?e i pri?u o ?etiri osobe i kako su se oni nosili sa situacijom. Osim toga, ona tako?e prikazuje pozitivne strane interneta i na?in na koji je mogao da okupi ljude, kao i zabavu i eskapizam koji su bili potrebni u tom te?kom periodu. Predstava je me?avina mimike, lo?eg pozori?ta, fizi?kog pozori?ta i teksta koji c?e biti na srpskom jeziku, sa me?avinom komedije i drame. Donesite c?ebe da sednete na toplu travu, gledajte i slu?ajte kako pri?a likova o?ivljava sa vrlo malo rekvizita i bez scene

?Pozitivno? zaklju?avanj je u subotu 28. avgusta sa po?etkom u 19 ?asova na levoj strani Umetni?kog paviljona ?Cvijeta Zuzoric?? u Kalemegdanskom parku. Do?ite i pogledajte predstavu. Ulaz je besplatan.

Glumci: Kaya Kolata, Nemanja Nele Ziky, Olya Olga i ?or?e Jovi?i?

* Molimo sve posetioce da se pridr?avaju svih aktuelnih pandemijskih mera opreza i budu odgovorni prema sebi i drugima.

Organizational Team Youth Biennial 2021

facbookkkkLD