JAVNI POZIVbijenale mladih 2023.

JAVNI POZIV MLADIMA U POLJU KULTURE I UMETNOSTI ZA UKLJU?ENJE U ORGANIZACIONI TIM BIJENALA MLADIH

Organizacioni tim Bijenala mladih 2022. poziva svoje koleginice i kolege, mlade ljude koji se bave umetno??u, kustosiranjem, istorijom i teorijom umetnosti, dru?tvom, produkcijom i drugim delatnostima u polju kulture i umetnosti da se priklju?e zajedni?kom radu na javnim pripremama za drugo izdanje manifestacije Bijenale mladih.

U cilju pravljenja iskoraka u proizvodnji i razumevanju umetnosti u savremenom kapitalisti?kom dru?tveno-politi?kom kontekstu, mladi su pozvani da se uklju?e u (samo)organizaciju Bijenala mladih, odnosno da postanu deo Organizacionog tima ? kolektivne mre?e unutar koje ?e istra?ivati, stvarati i producirati sopstvene radove, ali i okvir njihovog nastanka i javnog delovanja. Uklju?ivanje u rad organizacionog tima Bijenala mladih je prilika za sticanje iskustva u produkciji sopstvenog rada, kustoske i produkcijske artikulacije velikog kulturno-umetni?kog doga?aja, razmenu razli?itih iskustava, znanja, ?irenje mre?e i stvaranje kontakata, ja?anje veza i osna?ivanje samo-institucionalnih kapaciteta. U ovome ?e imati pomo? mentora i stru?njaka iz polja umetnosti ? kroz javne diskusije, mentorske i kustoske radionice. 

Ideja Bijenala mladih nije bazirana na pravljenju jo? jedne u nizu velikih izlo?bi, nego formiranju platforme za rad, udru?ivanje, samoorganizaciju i kolektivizaciju celokupnog iskustva rada u umetnosti. Na ovaj na?in Bijenale mladih promovi?e nepokolebljive egalitarne principe, saradnju, zajedni?tvo, otvorenost i emancipatorsku ulogu i funkciju umetnosti u dru?tvu danas. ULUS-ovo Bijenale mladih je mi?ljeno kao alternativa dominantnim odnosima koji se reflektuju i na svet umetnosti, demonta?i i prevazila?enju ustaljenih hijerarhijskih obrasaca, kompetitivnosti i klijentilisti?kih odnosa unutar proizvodnje umetnosti i kulture.

Poziv je upu?en mladim protagonistima u polju kulture uzrasta do 35 godina.

Prijava se obavlja putem kratke google ankete na linku: https://forms.gle/jw1JFMNPDn1kwaYQA gde vas o?ekuje par kratkih pitanja i gde mo?ete da ostavite svoje CV ili da u par kratkih re?enica napi?ete za?to ste se odlu?ili da postanete deo Bijenala mladih i koji vas deo organizacije najvi?e interesuje. 

Poziv je otvoren do 16. avgusta 2022

Svi prijavljeni bi?e kontaktirani i pozvani na susret u?ivo tokom avgusta. 

Radujemo se zajedni?kom radu i saradnji!

Dobrodo?li/e!

Organizacioni tim Bijenala mladih

KONKURS 03