JAVNI POZIVbijenale mladih 2023.

JAVNI POZIV MLADIMA U POLJU KULTURE I UMETNOSTI ZA UKLJU?ENJE U ORGANIZACIONI TIM BIJENALA MLADIH

Organizacioni tim Bijenala mladih 2022. poziva svoje koleginice i kolege, mlade ljude koji se bave umetno??u, kustosiranjem, istorijom i teorijom umetnosti, dru?tvom, produkcijom i drugim delatnostima u polju kulture i umetnosti da se priklju?e zajedni?kom radu na javnim pripremama za drugo izdanje manifestacije Bijenale mladih.

U cilju pravljenja iskoraka u proizvodnji i razumevanju umetnosti u savremenom kapitalisti?kom dru?tveno-politi?kom kontekstu, mladi su pozvani da se uklju?e u (samo)organizaciju Bijenala mladih, odnosno da postanu deo Organizacionog tima ? kolektivne mre?e unutar koje ?e istra?ivati, stvarati i producirati sopstvene radove, ali i okvir njihovog nastanka i javnog delovanja. Uklju?ivanje u rad organizacionog tima Bijenala mladih je prilika za sticanje iskustva u produkciji sopstvenog rada, kustoske i produkcijske artikulacije velikog kulturno-umetni?kog doga?aja, razmenu razli?itih iskustava, znanja, ?irenje mre?e i stvaranje kontakata, ja?anje veza i osna?ivanje samo-institucionalnih kapaciteta. U ovome ?e imati pomo? mentora i stru?njaka iz polja umetnosti ? kroz javne diskusije, mentorske i kustoske radionice.