24 January 2023

OPEN CALL | YOUTH BIENNIAL 2023

KONKURSbijenale mladih 2023. Udru?enje likovnih umetnika Srbije (ULUS) poziva mlade umetnike i umetnice uzrasta do 35 godina*, kao i umetni?ke kolektive i razli?ite dru?tvene grupe, da u?estvuju u Bijenalu mladih…