3 September 2021

Nata?a Milojevi? i Aleks Zain /// Mazohizam – ho?u keks! /// KC Magacin

Nata?a Milojevi? i Aleks Zain /// Mazohizam – ho?u keks! /// KC Magacinbijenale mladih 2021. Pozivamo vas na performans  „Mazohizam – ho?u keks“ 4. septembra u 20 ?asova u Kulturnom…