23 August 2021

Najava predstoje?ih doga?aja

Najava predstoje?ih doga?ajaNajava predstoje?ih doga?ajabijenale mladih 2021. Bijenale mladih je za vas pripremio jo? mnogo zanimljivih doga?aja i aktivnosti. ? 27, 28, 29. avgust – petak 16-20 h / subota…