Najava predstoje?ih doga?ajaNajava predstoje?ih doga?ajabijenale mladih 2021.

NAJAVAa

Bijenale mladih je za vas pripremio jo? mnogo zanimljivih doga?aja i aktivnosti.

? 27, 28, 29. avgust - petak 16-20 h / subota 13-17 h / nedelja 13-17 h /// Alexandra Papademetriou /// Radionica ?The Degrowth Toolbox for Artistic Practices? /// KC ?Fusnota?, Strahinji?a Bana 12

? 28. avgust - subota u 19 h /// Nina Risti? ///  Predstava "Positive" Lockdown /// UP "Cvijeta Zuzori?" , Mali Kalemegdan 1

? 31. avgust - utorak u 13 h /// Agata Szymanek /// Radionica Virtuelnog dodira - The creative workshop of virtual touch /// Online

? 2. septembar - ?etvrtak u 18 h /// Vera Kavaleuskaya /// Kolektivna subverzivna meditacija "All that has melted into air, inhale" /// UP "Cvijeta Zuzori?" , Mali Kalemegdan 1

? 3. septembar - petak u 19 h /// Nemanja Bo?kovi? /// Performans "RAY" /// Kula Neboj?a, Donji grad ? Beogradska tvr?ava

? 4. septembar - subota u 20 h ///  Nata?a Milojevi? i Aleks Zain /// Predstava / otvoreni proces "Mazohizam (Ho?u keks!)"  /// KC ?Magacin?, Kraljevi?a Marka 7

STAY TUNED!!!

5. septembar /// SVE?ANO ZATVARANJE BIJENALA MLADIH 2021 povodom ?ega smo pripremili jo? iznena?enja i zanimljivih doga?aja.

Molimo sve posetioce da se pridr?avaju svih aktuelnih pandemijskih mera opreza i budu odgovorni prema sebi i drugima.

Organizational Team Youth Biennial 2021