17 May 2021

OPEN CALL RESULTS // YOUTH BIENNIAL 2021

Obave?tavamo vas da je na konkursu za u?e??e na Bijenalu mladih 2021 – Zajedni?ki jezik /// Language in Common, koji je bio otvoren od 26. marta do 20. aprila, pristiglo…