Obave?tavamo vas da je na konkursu za u?e??e na Bijenalu mladih 2021 – Zajedni?ki jezik /// Language in Common, koji je bio otvoren od 26. marta do 20. aprila, pristiglo 249 aplikacija, od kojih je kustoski tim ovogodi?njeg Bijenala selektovao 123 prijave slede?ih kandidata:

 1. Iris Blauensteiner 
 2. Nikola Radosavljevi? 
 3. Slobodan Sailovi?
 4.  Na?a Kra?unovi? i Denise Lee
 5. Sanja An?elkovi?
 6. Tara Rodi?
 7. Silvia Amancei i Bogdan Armanu
 8. Nik?a Suzi?
 9. Bojan Stoj?i?
 10. Vladimir Vasi?
 11. Sofiia Sorokina
 12. Adrienn Újházi i Marija ?umarac
 13. Miljana Nikovi?
 14. Marko Ribo?ki?
 15. Sara Kecman
 16. Davud Turkovi?
 17. Vojislav Pavlovi?
 18. Sa?a Tati?
 19. Pavle ?ur?i?
 20. Darja Mamula
 21. Lidija Risti?
 22. Anja ?tark i Hibrid
 23. Mila Pani?
 24. Andrijana Bugari?
 25. Kristina Palanjuk
 26. Vanja Novakovi?
 27. ?arko Aleksi?
 28. Sara Masnikosa
 29. Anja Ton?i?
 30. Glenn De Cock
 31. Sandra Laki?evi?
 32. Ljubomir Popovi?
 33. Dea D?ankovi?
 34. Viktoria Schmid
 35. Sofija Modo?anov
 36. Katarina Ilija?evi?
 37. Pavle Radovi?
 38. Sanja ?opi?
 39. Sofija Mil?i?
 40. Kemil Bekte?i
 41. Katarina Vasiljevi?
 42. Darko Sreti?
 43. Adna Muslija
 44. Milena Petronijevi?
 45. Aleksandar Radi?evi?
 46. Borjan Gruji?
 47. Milena Petrovi?
 48. Milica Mijajlovi?
 49. Pavle Golijanin
 50. Dunja ?orlomanovi?
 51. Romana Pehar
 52. Alma Ga?anin
 53. Sara Milojevi? i Luka Jovanov
 54. Aleksandar Firez
 55. Maja ?imi?i?
 56. Marija Nikoli?
 57. Kolhoz
 58. Jovan Tur?inovi?
 59. Sybil Montet
 60. Milica Vesi?
 61. ?eljka Aleksi?
 62. Milena Ivanovi?
 63. Isidora Krsti?
 64. Nemanja Bo?kovi?
 65. Ognjen Rodi?
 66. Lazar Stoji?
 67. Tijana Radenkovi?
 68. Jelena Krivokapi? i Nastasja Franklin
 69. Katarina Stanojlovi?
 70. Top?iderska klasa (11 umetnika)
 71. Aleks Zain i Nata?a Milojevi?
 72. Alexandra Papademetriou
 73. Marija An?elkovi?
 74. Juliana Nozomi
 75. Tisa Ne?a Herlec i Mojca ?upan?i?
 76. Vanja ?uni? i Pavle Banovi?
 77. Tamara Milo?evi?
 78. Iva Palurovi?
 79. Rita Nobre
 80. Viking Krew
 81. Agata Syzmanek
 82. Ana Aleksi?
 83. Bojana Brankovi?
 84. Olena Newkryta
 85. Karen Nhea Nielsen and Marko Guti? Mi?imakov
 86. Jelisaveta Rapai?
 87. Vera Kavaleuskaya
 88. Milica Duki?
 89. Sonja Jo
 90. Kristina Bajilo
 91. Filip Mileti?
 92. Nina Risti?
 93. Hekler
 94. Aleksandar Rakezi?
 95. Lea Tissot-Laura
 96. Dejan Krsti?
 97. Zulfikar Filandra
 98. Jelena Mili?evi?
 99. Bogdan ?ukanovi?
 100. Shaotong He
 101. Sonja Radakovi?
 102. Nata?a Nedelkova
 103. Rebekka Anna
 104. Jovana Sudimac
 105. Ana Novakovi?
 106. Jana Gligorijevi? i Marija Stankovi?
 107. Ksenija Tajsi?
 108. Nikola Zduni? i Milo? Kova?evi?
 109. Sofija Pavkovi?
 110. Ivana Mir?evska i Elena ?emerska
 111. Nemanja Milenkovi?
 112. Nina Puhar i Milica ?ujovi?
 113. Danijela Matovi?
 114. Stefan Luki?
 115. Sara Apostolovi?
 116. Konstantinos Popovi?
 117. Lena Milovanovi?
 118. Darija Dragojlovi?
 119. Ljubica Mildeova
 120. Clement Bedel
 121. Jelena Mici?
 122. Summit of the Non-Aligned
 123. Teodora Dimitrijevi?

Thanks to everyone who applied for the open call! 

Cordially,

Organizational Team Youth Biennial 2021