25 January 2021

POZIV MLADIMA DA SE PRIKLJU?E DRUGOJ FAZI PRIPEMA BIJENALA MLADIH 2021

U cilju ponovnog pokretanja manifestacije ?Bijenale mladih?, kao mesta na kojem su umetnice i umetnici jugoslovenskog  prostora udru?ivali  svoj  rad, krajem 2020. godine je na poziv Udru?enja likovnih umetnika Srbije…