U cilju ponovnog pokretanja manifestacije ?Bijenale mladih?, kao mesta na kojem su umetnice i umetnici jugoslovenskog