30 November 2020

BIJENALE MLADIH ? JAVNE PRIPREME 2

Kao kontra-te?nja dominantnom neoliberalnom poretku sveta umetnosti u kojem su odnosi definisani prema hijerarhijskom obrascu i u kojem umetnost doprinosi legitimizaciji kapitalisti?kih odnosa eksploatacije, na poziv Udru?enja likovnih umetnika Srbije…