Back to top

BIJENALE MLADIH – JAVNE PRIPREME 2

Kao kontra-težnja dominantnom neoliberalnom poretku sveta umetnosti u kojem su odnosi definisani prema hijerarhijskom obrascu i u kojem umetnost doprinosi legitimizaciji kapitalističkih odnosa eksploatacije, na poziv Udruženja likovnih umetnika Srbije je okupljena grupa mladih umetnika/ca, novih članova Udruženja, kustosa/kinja i teoretičara/ki umetnosti, arhitekata/kinja i drugih aktera/ki u kulturi s namerom kreiranja sopstvenog polja delovanja koje bi u potpunosti bilo samoorganizovano. Inicijalni povod okupljanja mladih koji deluju u polju kulture i umetnosti je ponovno pokretanje manifestacije Bijenale mladih, kao mesta na kojem su umetnice i umetnici jugoslovenskog prostora udruživali svoj rad.

 

U okviru prve faze javnih priprema, grupa od preko 50 mladih ljudi koji deluju u polju kulture i umetnosti je uz pomoć Umetničkog saveta ULUS-a odlučivala o načinu samoorganizacije izložbe mladih, sistemu donošenja odluka, tematskom okviru budućeg Bijenala i izbora saradnika i partnera. Bijenale je stoga zamišljeno kao dinamička programska celina utemeljena na zajedničkom interesu i prepoznatim potrebama aktivnih učesnika i učesnica ovog procesa, što uključuje ne samo produkciju i izvođenje umetničkih radova, već i izgradnju diskursa i distribuciju znanja.

 

Druga faza javnih priprema zamišljena je kao program podrške u promišljanju modela funkcionisanja kojim bi se unapredio rad grupe i proširila znanja učesnika/ca. Programom će biti obuhvaćene dvodnevne radionice koje će voditi Stevan Vuković, kustos, Marijana Cvetković, producentkinja, Irena Ristić, pozorišna rediteljka i psihološkinja, Maja Lalić, arhitekta, producentkinja i radnica u kulturi i Maja Ćirić, nezavisna kustoskinja. Kroz radioničarski program Grupa učesnika/ca priprema Bijenala mladih 2021 će istraživati alternativne, egalitarne načine društvenog organizovanja i konkretnije razviti nacrt planiranog projekta u organizacionom i finansijkom pogledu.

 

Radionice će biti realizovane od decembra 2020. do kraja februara 2021. godine u prostoru Udruženja likovnih umetnika Srbije, snimane i direktno prenošene preko YouTube kanala ULUS-a. U slučaju vanredne situacije i zabrane okupljanja, radionice će biti realizovane onlajn, putem Zoom platforme. Projekat BIJENALE MLADIH – JAVNE PRIPREME 2 je podržan u okviru konkursa za mikroprojekte saradnje Platforme za teoriju i praksu društvenih dobra – Zajedničko.