Obaveštavamo vas da je Umetnički savet ULUS-a izvršio pregled svih pristiglih prijava (8) za poziciju kustosa iz Srbije na Bijenalu mladih 2021.

Kako je najveći broj prijava bio izuzetno visokog kvaliteta, Umetnički savet je odlučio da selektuje tri kandidatkinje: Senku Latinović, Teodoru Jeremić i Jovanu Trifuljesko, a sve ostale kandidate i kandidatkinje koji su izrazili interes da se uključe u rad na realizaciji Bijenala mladih, predlažemo za uključenje u Organizacioni tim Bijenala. Podsećamo da je prijavu moguće izvršiti slanjem e-maila na adresu: ulus.bijenalemladih@gmail.com.

Zahvaljujemo se svim kandidatima koji su podneli prijavu na konkurs!

Kolegijalni pozdravi,

Umetnički savet ULUS-a