POZIV ZA KUSTOSKU POZICIJU BIJENALA MLADIH 2025. PRODUŽEN DO 10. FEBRUARA

PROPOZICIJE KONKURSA DOSTUPNE SU NA LINKU.

Prijave moraju da sadrže: 

  • Prijavni formular (preuzeti ovde) u kojem je potrebno obrazložiti ideju kustoskog koncepta na osnovu već navedenih usmerenja;
  • Propratno pismo u kojem je naznačena motivacija za uključivanje u ovaj projekat i obrazloženo na koji način kustoski rad kandidata/kinje odgovara kriterijumima ovog poziva (do 500 reči);
  •  

Kandidati/kinje uz prijavu mogu priložiti i portfolio (što nije obavezan prilog budući da prethodno iskustvo nije uslov za konkurisanje). Prijave kustosa/kinja koji nisu do sada kustosirali izložbe su takođe dobrodošle. Poziv je otvoren i za kustoske timove.

Online prijavu je moguće podneti slanjem na elektronsku adresu: ulus.bijenalemladih@gmail.com

Sa kandidatima/kinjama koji uđu u uži izbor biće organizovani intervjui. Sva eventualna pitanja moguće je uputiti na navedenu elektronsku adresu. 

konkurs 2025