U cilju ponovnog pokretanja manifestacije „Bijenale mladih“, kao mesta na kojem su umetnice i umetnici jugoslovenskog  prostora udruživali  svoj  rad, krajem 2020. godine je na poziv Udruženja likovnih umetnika Srbije okupljena grupa mladih umetnika/ca, kustosa/kinja i teoretičara/ki umetnosti, arhitekata/kinja i drugih aktera/ki u kulturi. Grupa je tokom prethodnih pet meseci vredno radila na osmišljavanju koncepta i načina organizovanja Bijenala, izboru saradnika i partnera, što je sumirano u smernicama organizacione strukture projekta. Bijenale je zamišljeno kao dinamička programska celina utemeljena na zajedničkom interesu i prepoznatim potrebama aktivnih učesnika i učesnica ovog procesa, što uključuje ne samo produkciju i izvođenje umetničkih radova, već i izgradnju diskursa i distribuciju znanja.

 

Budući da rad u timovima koji su horizontalno organizovani zahteva stalno preispitivanje postignutih rezultata i daljeg usmerenja, u narednih mesec dana kroz program javnih priprema radiće se na reorganizaciji snaga i integraciji novih članova i članica tima. To je jedinstvena prilika za sve one koji žele da postanu deo ovog projekta da se jave i priključe organizaciji prvog Bijenala mladih Udruženja likovnih umetnika Srbije. Više informacija o uslovima i načinu prijave je dostupno u stalno otvorenom pozivu na sajtu ULUS-a.

 

Program nastavka javnih priprema biće organizovan u sedam sesija koje će organizovati grupa mladih koja je do sada radila na pripremi Bijenala, uz podršku mentora i mentorki koji su aktivni u polju promišljanja horizontalnog organizovanja, savremenih kustoskih praksi i produkcije u polju umetnosti, prema sledećem rasporedu:

 

Četvrtak, 28. januar, 17h, online: Razgovor sa Novim članovima i članicama ULUS-a / prezentacija projekta Bijenala mladih

Link za pristup Zoom razgovoru:

 

https://us02web.zoom.us/j/85088754005?pwd=REFFdnN4blYrelpJQXRtTS9GZE91QT09

 

Passcode: 332458

 

Subota, 30. januar, 17h,UP „Cvijeta Zuzorić“: Razgovor sa Irenom Ristić / Ka kolektivnoj autonomiji

 

Subota,06. februar, 13h: Razgovor sa Stevanom Vukovićem / Promišljanje izložbeno- organizacione politike Bijenala mladih

 

Subota, 13. februar, 13h: Razgovor sa Majom Ćirić / Promišljanje izložbeno- organizacione politike Bijenala mladih

 

Subota, 20. februar, 13h: Razgovor sa Marijanom Cvetković / Promišljanje organizaciono – finansijske strukture Bijenala mladih

 

Subota, 27. februar, 13h: Razgovor sa Maja Lalić / Promišljanje organizaciono – finansijske strukture Bijenala mladih

 

Subota, 06. mart, 13h:Završna sesija organizacionog tima i mentora / Planiranje narednih koraka

 

Program će biti organizovan  kombinovano, u prostoru Udruženja likovnih umetnika Srbije (Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“) i preko YouTube kanala ULUS-a. Program nastavka javnih priprema Bijenala mladih podržan je sredstvima Platforme za teoriju i praksu zajedničkih dobara Zajedničko.org.