POJACANO HORIZONTALNO

Postanite deo tima Bijenala mladih 2025

Savez udruženja likovnih umetnika Jugoslavije (SULUJ) i Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS) pozivaju vas da postanete deo organizacionog tima narednog izdanja Bijenala mladih, koje će tokom 2025. godine biti realizovano na više lokacija u Beogradu.

Bijenale mladih je platforma za horizontalnu saradnju i razmenu novih i afirmisanih aktera u polju umetnosti, otvorena za nove učesnike i partnerstva, predviđajući mogućnost kontinuiranog ili povremenog angažovanja.

Uključivanje u rad organizacionog tima Bijenala mladih otvara priliku za sticanje iskustva realizacije velikog međunarodnog događaja i ostvarivanje novih kontakata, kao i mogućnost uticaja na politiku razvoja izlagačke i aktivističke prakse mladih.

Organizacioni tim Bijenala mladih (OTBM) sastavljen je od mladih starosti do 35 godina (uglavnom studenata umetničkih fakulteta i akademija, arhitekture, istorije umetnosti, humanistike i društvenih nauka, dizajna, informacionih tehnologija, produkcije i organizacije u kulturi – a dobrodošli su i svi ostali koji žele da budu deo tima).

Organizacioni tim je podeljen u nekoliko podtimova:

  • kustosko-organizacioni (saradnja sa kustosom/kinjom odabranim/om prema pozivu, saradnja sa mentorima, komunikacija sa umetnicima, prostorno planiranje izložbe i njena logistika);
  • odnosi sa javnošću (promocija sadržaja na društvenim mrežama i sajtu, saradnja sa medijima);
  • finansije (fandrejzing, pisanje projekata, saradnja sa sponzorima);
  • eksterna komunikacija (saradnja sa ambasadama i drugim relevantnim institucijama; dogovaranje partnerstava koja se tiču programa, logistike i drugih aspekata realizacije BM);
  • dizajn (izgradnja vizuelnog identiteta BM, izrada grafičkih rešenja i vizuala za društvene mreže i sajt);
  • koordinacije tehničke realizacije (uređivanje virtuelnog radnog prostora, uredno vođenje podataka, administriranje prijava, saradnja sa kustoskim timom i tehničkom službom na samoj tehničkoj realizaciji postavke u različitim prostorima…).

Uzimajući u obzir navedenu podelu, budući članovi se opredeljuju za jedan od podtimova što treba istaći u prijavi. Prethodno znanje nije nužno, ali je neophodna spremnost da se uči.

 

Bijenale mladih – šansa za učenje, saradnju i sticanje iskustva u realizaciji velikog međunarodnog događaja

Bijenale mladih nije samo obična izložba savremene umetnosti mladih, nego je i prostor za rad, učenje i samoorganizaciju mladih i studenata. Mladi protagonisti iz oblasti kulture i umetnosti u sklopu ovog projekta imaju priliku da uz pomoć istaknutih mentora u polju kulture i umetnosti, ali i društvenih nauka i produkcije, rade na realizaciji Bijenala mladih, te da kroz praktično savladavanje tehničko-organizacionih i koncepcijskih zahteva uče i kreiraju mreže saradnji koje mogu biti značajne za njihova buduća profesionalna ostvarenja. Ova manifestacija im takođe pruža mogućnost da u saradnji sa drugim mladim protagonistima u polju kulture rade na artikulaciji sopstvenih stavova prema umetnosti i društvu.

Svako ko želi da se uključi u tim može to da uradi slanjem imejla sa motivacionim pismom (u kojem treba naglasiti za koji podtim se prijavljuje) na adresu ulus.bijenalemladih@gmail.com. Naslov mejla treba da bude: PRIJAVA ZA OTBM: (ime i prezime). Poziv je otvoren do 31. januara 2024. godine, a sve prijave će biti detaljno pregledane od strane organizatora konkursa. Kandidati koju budu primljeni biće obavešteni početkom februara 2024.

Više o Bijenalu mladih možete videti ovde.

_______________

Prijavite se!

Organizacioni tim Bijenala mladih

Savez udruženja likovnih umetnika Jugoslavije

Udruženje likovnih umetnika Srbije