Nataša Milojević i Aleks Zain /// Mazohizam - hoću keks! /// KC Magacinbijenale mladih 2021.

Pozivamo vas na performans  "Mazohizam - hoću keks" 4. septembra u 20 časova u Kulturnom centru "Magacin" u Kraljevića Marka 4-8.

Performans "Mazohizam - hoću keks" je prezentacija rada na pripremi istoimene predstave, u okviru Bijenala mladih.

Predstava istražuje ponašanje ljudi u našoj okolini koji pristaju na sve što im se dešava u životu iako nisu zadovoljni time, a da bi opravdali stanje u kom se nalaze, stalno tražeći neprilike i konstantno praveći pogrešne izbore. Kroz ovo delo želimo da istražimo uzroke samoporažavajućeg ponašanja kao i posledice koje mogu nastati ukoliko se nešto ne promeni. Jedna od posledica je razvijanje inertnog društva koje gubi osećaj za druge, ali i samo za sebe i konstantno obara prag tolerancije za okolnosti u kojima živi.
Problem koji se nalazi u osnovi predstave i potrebe za njenim stvaranjem jeste društveni nesklad koji u isto vreme obuhvata potrebu za razvijanjem društva sa savremenim tokovima i održavanjem u zastarelim hijerarhijskim sistemima u kojima pojedinac mora da obavlja određene aktivnosti da bi zadovoljio pretpostavljenog. Svest da živimo u savremenom društvu i da želimo nešto da promenimo, stvara depresiju, nezadovoljstvo, letargiju, povlačenje u sebe... što u isto vreme predstavlja plodno tlo za razvijanje hijerarhijskog sistema. Potreba da se sada bavimo ovim pitanjima inicira da što duže čekamo veće su šanse da se i sama svest o postojanju boljeg izgubi, a da društvo preraste u apsolutnu autokratiju.

Cilj dela je iznalaženje alternativnih modela ponašanja koji odstupaju od zadatog nametnutog sistema i u okviru kojih se društvo može osloboditi da deluje i menja stvari oko sebe.
Metodološki pristup kojim se razvija predstava je kreativni ’devising’ proces čije su početne osnove u ličnim iskustvima umetnika koja se posistovećuju sa situacijama u kojima se nalazi kompletno društvo. ’Devising’ proces je posebno odabran kao model za razvijanje predstave, jer sukcesivno razvija iskustva i znanja svih učesnika time i navodi celu grupu da zajednički istražuje i ravnopravno pronalazi rešenja. Krajnji produkt je koncipiran u formi fizičkog teatra sa elementima performansa i savremene igre.
Autori i performeri: Nataša Milojević, Aleks Zain, Dušan Murić, Jelena Tošić

* Molimo sve posetioce da se pridržavaju svih aktuelnih pandemijskih mera opreza i budu odgovorni prema sebi i drugima.

Organizacioni tim Bijenala mladih 2021

241449596_371476294707624_3566164882994754986_n