13 June 2023

OBAVE?TENJE O TERMINIMA OBJAVE REZULTATA KONKURSA / BIJENALE MLADIH 2023.

KONKURSbijenale mladih 2023. OBAVE?TENJE O TERMINIMA OBJAVE REZULTATA KONKURSA / BIJENALE MLADIH 2023. Obave?tavamo vas da je pregled prijava za u?e??e na Bijenalu mladih 2023 jo? uvek u toku i…