Pozivamo vas na useljenje Sobe 2.0, u okviru koje Top?iderska klasa jo? jednom ispituje teren zajedni?kog jezika i zajedni?kog prostora. Ovog puta useljavaju se u paviljon Cvijete Zuzori?, prva soba desno 1. avgusta od 18 ?asova.

Autori pro?imaju svoje individualne prakse i poetike u okviru ovog zajedni?kog projekta. Njihova zajedni?ka praksa, pre svega predstavlja kulminaciju dosada?njeg dru?enja i kolaborativnog duha jedne grupe.

Nakon toga odr?a?e se koncert u Muzi?kiom paviljonu – Gornji grad – Beogradska tvr?ava.
Tisa Ne?a Herlec – vokal;
Ya?ar Kan – saksofon;
Mojca Zupan?i? – sintisajzer;
Rok Zalokar – sintisajzer;
Ruggero Di Luisi – perkusije, bubnjevi; Aleksandar ?kori? – perkusije, bubnjevi